Aanspreekpersoon intigriteit (API)​

Wat is een API?

Een aanspreekpersoon integriteit (API) is een toegankelijk contactpersoon waar deelnemers, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen zich kunnen wenden met vragen, vermoedens of klachten met betrekking tot een schending van integriteit.

Miryam Belkadi 

 miryam@safespacevzw.be        

 0495 31 37 43

Bereikbaar bij vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag en integriteit