Visie en missie

Een veilig onderkomen voor vrouwen & jongeren 


Een veilig onderkomen voor vrouwen & jongeren

Safe Space is een veilige ruimte waar jongeren en vrouwen zichzelf kunnen zijn. Het geeft ze een volledig, veilig onderkomen waar ze zich zonder vooroordelen kunnen ontwikkelen. Voor hen hebben we Safe Space opgericht, zodat ze kunnen experimenteren, initiatief nemen of in het geval van de jongeren samen kunnen studeren. 

De jongeren willen we motiveren en ondersteunen. Zo kunnen ze hun unieke talenten ontdekken en hun plaats innemen in de wereld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een babbeltje komen slaan in ons éducafé, chillen met vrienden, deelnemen aan activiteiten, workshops, lezingen, etc. 

De vrouwen willen we empoweren en helpen waar nodig, alsook een veilige plek voor hen creëren. Vrouwen kunnen bij ons terecht voor individuele en groepsgesprekken, nazorg en ook gewoon om te relaxen. 

Het uitzonderlijke hieraan is dat de activiteiten zowel gekozen als georganiseerd worden door de jongeren en/of vrouwen. Kortom, het aanbod is op maat. Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en neem gerust wat vrienden mee! Tot snel!

Missie


Onze missie omvat het belang van zinvolle vrijetijdsbesteding en een toegankelijke, veilige omgeving. Hierbij erkennen we onze cruciale rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. We benadrukken het unieke aspect van onze begeleiders, die niet alleen inloop verzorgen maar ook activiteiten begeleiden, wat de basis vormt voor het vertrouwen tussen ons en de jongeren.

We leggen de nadruk op het creëren van een veilige omgeving voor jongeren en hun ouders, gericht op het stimuleren van persoonlijke en identiteitsontwikkeling. Daarnaast moedigen we actieve betrokkenheid in de samenleving aan. Het concept van een open ruimte voor dialoog en inzicht weerspiegelt ons streven om perspectieven te verruimen.

Onze kernwaarden omvatten nauwe betrokkenheid, bottom-up samenwerking en het bevorderen van competentieontwikkeling. We nemen een proactieve benadering om uitdagingen aan te pakken, zoals identiteitskwesties en genderongelijkheid. Door het aanbieden van diverse (taboedoorbrekende) activiteiten betrekken we zowel jongens als meisjes bij elke stap die we zetten.

Onze visie

 
Safe Space is een inloophuis 

Safe Space wil een veilige omgeving creëren waar jongeren en ouders terecht kunnen wanneer ze nood hebben aan rust of een babbel. Jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht in hun vrije tijd om zich te ontspannen, maar ook om te genieten en plezier te hebben.

Safe Space is een bruggenbouwer 

Safe Space focust zich op diversiteit binnen de samenleving, waarbij het accent wordt gelegd op het motiveren van jongeren en ouders om te participeren als een volwaardige burger. 

Wij zetten in op de verbinding tussen jongeren en hun ouders en de samenleving, waarbij de band tussen jongeren en hun ouders de basis vormt. 

Safe Space ontwikkelt 

Wij zetten in op zelfkennis van de jongeren en hun ouders door hen te helpen ontwikkelen op volgende gebieden: autonomie en empathie. 

Safe Space staat open voor dialoog 

De organisatie wil jongeren en hun ouders aanzetten om in dialoog te treden over thema’s die vaak als taboe worden beschouwd binnen verschillende gemeenschappen. Wij willen een veilig klimaat creëren waarbij ons publiek bij Safe Space terecht kan voor een luisterend oor. 

Safe Space begeleidt en versterkt 

De organisatie wil jongeren en hun ouders begeleiden en versterken in hun groei, door in te zetten op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.