Visie en missie

Een veilig onderkomen voor vrouwen & jongeren 


Een veilig onderkomen voor vrouwen & jongeren

Het is een veilige ruimte waar jongeren en vrouwen zichzelf kunnen zijn. Het geeft ze een volledig, veilig onderkomen waar ze zich zonder vooroordelen kunnen ontwikkelen. Voor hen hebben we Safe Space opgericht, zodat ze kunnen experimenteren, initiatief nemen of in het geval van de jongeren samen kunnen studeren. De jongeren willen we motiveren en ondersteunen. Zo kunnen ze hun unieke talenten ontdekken en hun plaats innemen in de wereld. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een babbeltje komen slaan in ons Éducafé, chillen met vrienden, alsook deelnemen aan activiteiten, workshops, lezingen, etc. 

De vrouwen willen we empoweren en helpen waar nodig, alsook een veilige plek voor hen creëren. Vrouwen kunnen bij ons terecht voor individuele en groepsgesprekken, nazorg en ook gewoon om te relaxen. Het uitzonderlijke hieraan is dat de activiteiten zowel gekozen als georganiseerd worden door de jongeren en/of vrouwen. Kortom, het aanbod is maat. Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten en neem gerust wat vrienden mee! Tot snel!

Onze missie

Safe Space is een inloophuis, die een veilige omgeving wil bieden aan jongeren en hun ouders. Wij zetten ons dagelijks in voor hun persoonlijke/identiteits- ontwikkeling en hun relaties. 

Safe Space wil haar jongeren en hun ouders stimuleren om actief te participeren aan de samenleving en hen prikkelen hun burgerschap te bevorderen. 

Dit willen wij realiseren door een open ruimte aan te bieden, waar open dialoog en inzicht mogelijkheden zijn en zij hun horizon kunnen verbreden.

Onze visie

 
Safe Space is een inloophuis 

Safe Space wil een veilige omgeving creëren waar jongeren en ouders terecht kunnen wanneer ze nood hebben aan rust of een babbel. Jongeren en hun ouders kunnen bij ons terecht in hun vrije tijd om zich te ontspannen, maar ook om te genieten en plezier te hebben.

Safe Space is een bruggenbouwer 

Safe Space focust zich op diversiteit binnen de samenleving, waarbij het accent wordt gelegd op het motiveren van de jongeren en ouders om te participeren als een volwaardige burger. 

Wij zetten in op de verbinding tussen de jongeren en hun ouders en de samenleving, waarbij de band tussen jongeren en hun ouders de basis vormt. 

Safe Space ontwikkelt 

Wij zetten in op de zelfkennis van de jongeren en hun ouders door hen te helpen ontwikkelen op volgende gebieden: autonomie en empathie. 

Safe Space staat open voor dialoog 

De organisatie wil de jongeren en hun ouders aanzetten om in dialogen te treden over thema’s die vaak als taboe worden beschouwd binnen verschillende gemeenschappen. Wij willen een veilig klimaat creëren waarbij ons publiek bij Safe Space terecht kan voor een luisterend oor. 

Safe Space begeleidt en versterkt 

De organisatie wil de jongeren en hun ouders begeleiden en versterken in hun groei, door in te zetten op zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.