OverKop

Samen met Habbekrats Antwerpen vormt Safe Space één OverKop-huis. In ons 'OverKop' huis kunnen jongeren gewoon binnen en buiten lopen om te chillen maar ook om allerlei leuke activiteiten te doen. Het is een veilige plek waar je een luisterend oor kan vinden en je kan er beroep doen op onze psychologen of orthopedagogen.

Contacteer ons


Podcast: OverKOPzorgen

In ons overkopverhaal vinden we het belangrijk om jongeren een stem te geven. Hieruit ontstond het idee om een podcast te maken rond thema's die onze jongeren belangrijk achten in het verhaal rond mentale gezondheid. Hierin gaan we aan de hand van een conversatie met onze jongeren en een moderator een gesprek opentrekken. We hopen hierbij herkenbaarheid te creëren voor andere jongeren die mogelijks met de zelfde thema's in de knoop liggen.

LUISTER NU