​Versterkend Vrouwen Netwerk

Een project voor en door vrouwen,  pakt problemen aan door praktijkgericht en met een warm hart vrouwen te empoweren en te onderwijzen. VVN helpt vrouwen door een oordeelvrije en open ruimte te combineren met cursussen en workshops. Kortom, we staan paraat voor elke vrouw die sterker, veiliger en onafhankelijker door het leven wilt stappen. 'Vrouwen, in al hun pracht en praal, omarmen, empoweren en sterker dan nooit tevoren de wereld insturen" Vrouwen krijgen de kans om hun verhalen en ervaringen onderling te delen. Dit gebeurt vaak in groep. Dit gebeuren versterkt de onderlinge relaties in de groep. Het geeft de vrouwen een samenhorigheidsgevoel, wat hen weer sterkt in het dagelijkse leven. Het project geeft de vrouwen een kans op zelfontplooiing, het ontdekken van hun kracht en hoe ze deze ook kunnen gebruiken. Het is echter ook zo dat wij, als organisatie, enorm veel leren van deze sterke vrouwen. Deze symbiose van vertrouwen en warmte is waarvoor het project staat.

Contacteer ons

Steunpunt vrouwen

Naast het Versterkend Vrouwen Netwerk willen we vrouwen ook ondersteunen om actiever deel te nemen aan de samenleving. Door op een cultuur sensitieve te werk te gaan en een veilige plek te garanderen bouwen we samen aan een afgestemd traject om vrouwen terug of nog meer in hun kracht te zetten. We werken aan basisvaardigheden, we maken drempels kleiner en we creëren meer zelfinzicht. 

Naast zelfkennis en een toolbox aan vaardigheden maken we de vrouwen ook wegwijs in verschillende belangrijke segmenten van de samenleving zoals de arbeidsmarkt en het onderwijs maar evengoed in het politiek en cultureel landschap van onze samenleving.

Contacteer ons

Women talks

Heb jij nood aan een serieus gesprek? Zijn er onderwerpen waarover je wilt, maar niet kan praten? Zoek je vaak, met weinig succes, lotgenoten . WomenTalk helpt je hierbij! Dit platform moedigt vrouwen, uit kwetsbare groepen, met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijke en taboedoorbrekende thema’s.

"Een vrouw moet dezelfde kansen krijgen als een man om haar talenten en capaciteiten te ontwikkelen, haar eigen keuzes te maken en haar eigen leven te leiden."